• Orzech IQuick View
    • Orzech IQuick View
    • Orzech I

    • Wartość opałowa <27-29 MJ/kg Granulacja 2,5cm max 8cm Popiół 4-7% Siarka 0,5%   Węgiel o najlepszym uziarnieniu do stosowania w gospodarstwie domowym nadający się do każdego typu palenisk, pieców kuchennych, kaflowych, palący się jasnym płomieniem, wysokoenergetyczny, nie żużlujący