Węgiel Brunatny

Specyfikacja:

Typ (wyróżnik): 
32,1
Wymiar ziarna: 
0 - 300mm
Zawartość popiołu: 
6 - 11%
Zawartość siarki: 
0,5 - 0,8%
Zawartość wilgoci: 
0%
Wartość opałowa: 
7 - 8MJ/kg
Pakowanie: 
Luz, Worki 10 lub 25kg
Pochodzenie: 
KWB "Bełchatów"
Opis: 

Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.

Polska Norma przewiduje, że:

  • zawartość wilgoci całkowitej nie powinna być wyższa niż 55%,
  • zawartość piasku w węglu brunatnym w stanie roboczym nie powinna być wyższa niż 6%,
  • zawartość lignitu włóknistego (tzw. ksylitu – odmiany węgla brunatnego o zachowanej strukturze drewna) nie powinna być wyższa niż 5%

Węgiel brunatny podzielono ze względu na wielkość ziarna na 7 sortymentów: kęsy, gruby, średni, orzech, drobny, miał i niesort

Różnicuje się go także ze względu na twardość: miękki, a w nim lignitowy (ksylitowy), wydobywany głównie w kopalniach odkrywkowych oraz twardy, często wydobywany w kopalniach podziemnych.

Za www.wikipedia.pl