Kostka

Specyfikacja:

Typ (wyróżnik): 
32.1
Wymiar ziarna: 
63 - 200mm
Zawartość popiołu: 
3 - 8%
Zawartość siarki: 
0,3 - 0,6%
Zawartość wilgoci: 
6%
Wartość opałowa: 
27 - 30MJ/kg
Pakowanie: 
Luz, Worki 10 lub 25kg
Pochodzenie: 
Piast, Wujek, Staszic, Janina, Sobieski, Julian, Śląsk, Wieczorek, Bobrek
Opis: 

Kostka jest opałem przeznaczonym do spalania w piecach żeliwnych oraz stalowych, oraz w kotłach C.O. bez automatyki. Niska zawartość siarki w kostce zapewnia ograniczone osadzanie się sadzy w przewodach kominowych.  Niska zawartość popiołu umożliwia natopmiast dłuższą eksploatację bez konieczności czyszczenia paleniska. Kostkę można mieszać z innymi typami paliw: weglęm drzewnym, pelletem,  różnego typu paliwami stałymi. Kostkę cechuje bardzo długi czas podtrzymania żaru i bardzo wysoka temperatura spalania.