Ekogroszek

Specyfikacja:

Typ (wyróżnik): 
32,1
Wymiar ziarna: 
5 - 25mm
Zawartość popiołu: 
5 - 7%
Zawartość siarki: 
0,6 - 0,8%
Zawartość wilgoci: 
9%
Wartość opałowa: 
27 - 28MJ/kg
Pakowanie: 
Luz, Worki 10 lub 25kg
Pochodzenie: 
Piast, Wujek, Staszic, Janina, Sobieski, Julian, Śląsk, Wieczorek, Bobrek
Opis: 

Wytwarzany jest z wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki, małej zawartości wody i substancji niepalnych  oraz niskiej spiekalności. Dzięki temu podczas spalania wytwarzane ilości tlenków siarki są niższe niż w przypadku innych węgli, a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu.

Rozmiary ziaren w zakresie 5-25 mm pozwalają na stosowanie ekogroszku w automatycznych dozownikach węgla. Spalanie ekogroszku w zasilanych automatycznie palnikach retortowych, w porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach. Jednak z uwagi na konieczność zastosowania mechanicznego nadmuchu powietrza, a co za tym idzie zwiększonej temperatury spalania w tego typu palnikach, emisja tlenków azotu jest wyższa niż to ma miejsce w tradycyjnych kotłach pracujących na naturalnym ciągu kominowym.

Za www.wikipedia.pl